Zavolejte nám: (+420) 777 240 802 | stanislav.lusk@luko.biz

Regenerace a ošetřování travnatých hřišť

Kvalitu a životnost travnatého porostu zlepšujeme a prodlužujeme pravidelnou údržbou (hnojení, sečení, závlaha) a odbornou péčí (chemická ochrana). Pro odstranění projevu přirozeného stárnutí porostu a zlepšení jeho kvality je nezbytné provádět regenerační zásahy – vertikutace, aerifikace, Verti-Drain, pískování, dosev. Vhodný termín pro regeneraci je od poloviny dubna do konce června. Obvykle se provádí po ukončení hrací sezóny. Po regeneraci následuje min. dvouměsíční vyřazení trávníku z provozu, kdy vzchází a zapojuje se nově doseté travní osivo.

Aerifikace

AERIFIKACE neboli provzdušnění je mechanické ošetření trávníkové plochy, zasahující do drnové a zejména vegetační vrstvy. Cílem aerifikace je úprava fyzikálních vlastností zhutněného vegetačního substrátu a zlepšení jeho vzdušného a vlhkostního režimu, a tím vytvoření vhodných podmínek pro regeneraci.
Příčinou zhutnění je u přirozených zemin nevhodná půdní zrnitost, nevhodná skladba substrátů vegetační vrstvy, dále nevhodná konstrukce profilů hřiště a nadměrná antropogenní zátěž, tj. počet hodin aktivní zátěže hřišťového trávníku, nebo časté válcování hřiště, mnohdy několika tunovým válcem. Měli bychom mít na paměti, že válec hřiště neurovná! Proto se doporučuje válcovat hřiště jen po zimě, kdy je trávník zvedlý mrazem, nebo po silném mechanickém poškození hrou.
Následky zhutnění se projevují v nevhodné pórovitosti půdy a vzdušném režimu, tj. méně než 10% vyplnění pórů vzduchem v objemu půdy. Nedostatek kyslíku vede k vytvoření anaerobního prostředí, vedoucího ke změně chemismu půdy, např. ke snížení pH pod 5,0 a k tvorbě půdních sraženin. Důsledkem je snížení příjmu živin a zpomalení růstu kořenového systému.

Cíl aerifikace
  • snížení stupně zhutnění vegetační vrstvy
  • hlubší provzdušnění substrátu
Princip systému Vertidrain
  • zlepšení vsakování, případně vzlínání vody
Princip aerifikace
  • propíchání drnu a vegetační vrstvy dutými hroty
  • propíchání drnu plnými hroty Verti-Drain
  • hlubší prořezávání trávníkové a vegetační vrstvy
  • speciální metody
Intenzivní aerifikace

Je založená na použití dutých hrotů s průměrem 10 až 15 mm, o délce 20 mm a více umístěných ve vzdálenosti 60 – 100 mm. Duté hroty vyřezávají a vytahují z vegetační vrstvy válečky substrátu, které se odstraní z trávníku pryč, nebo se ponechají na povrchu drnu a po vyschnutí a rozkladu se rozmělní a rozprostřou po ploše zatahovací sítí. Nevýhodou této metody je částečné utužení v okolí a na dně vpichu.

Speciální aerifikace

Je založená na použití plných hrotů s průměrem 5 až 20 mm metodou Verti-Drain. Tato metoda umožňuje daleko hlubší provzdušnění a prokypření utuženého podkladu na hloubku 100 až 250 mm. Je to jedna z nejúčinnějších aerifikací , která se může dělat prakticky kdykoliv během aktivního růstu trav (duben až září). Velkou předností je také účelné rovnání propadlin na ploše.

Aerifikace - systém Verti-Drain
Aerifikace- Verti-Drain
Princip systému Verti-Drain
Jarní vertikutace
Vertikutace - pročesání

Vertikutace

VERTIKUTACE neboli pročesání je modifikací povrchové aerifikace, tj. provzdušňování drnové vrstvy s cílem snížení množství stařiny v nadzemní vrstvě, zvýšení cirkulace vzduchu, rychlosti průsaku vody a živin do vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla k odnožovací zóně, zamezení plstnatění a následnému výskytu houbových chorob.
Způsob provedení vertikutace: pročesávání, tj. mělká kultivace v průběhu brzkého jara, nebo po silném napadení houbových chorob s cílem odstranění vzniklé stařiny. Ocelové pruty jsou umístěny na ose velmi hustě asi tak po 50 mm a pročišťují drn jen do hloubky 5 mm.

Přísev trávníku

Přísevem trávníku se rozumí pravidelné vylepšování oslabeného nebo poškozeného drnu u silně zatěžovaných trávníků. Cílem je jak vylepšení části drnu poškozeného herním zatížením (brankoviště), tak i vylepšení drnu poškozeného chorobami a škůdci.
Součástí našeho strojového parku je perfektní profesionální secí stroj na přísev travních ploch značky Vredo.

Přísev trávníku - systém Vredo
Nakládka písku
Pískování

Pískování

Cílem pískování je zlepšení fyzikálních charakteristik povrchové části vegetačního substrátu a zlepšení podmínek pro odnožování trav. Provádí se 1x za rok jako součást kompletních regeneračních opatření v letním období.
Používá se ostrý křemičitý písek o průměru zrn 0,25-2,00 mm. V našich podmínkách je plně vyhovující písek KP 0,2-0,4 Kaznějov nebo Chlumčany.

Zatahování (smykování)

Smykování povrchu trávníků je nutné provést z těchto důvodů:

  • urovnání povrchu a rozhrnutí nerovností
  • rozmělnění válečků zeminy a substrátu (hrotů) po provedení aerifikace
  • zapravení písku a směsi po topdressingu do dutin po aerifikaci vegetační vrstvy a celkové urovnání povrchu hřiště

Nezávazná poptávka

Nechte si nezávazně nacenit zakázku dle Vašeho zadání našim rozpočtářem.